Boerenzwaluw

Nadat ik bij Cameranu een ontzettend leuke lezing van Ignas van Schaick, de producent van de nieuwe natuurfilm De Wilde Stad mocht bijwonen, zijn de Oostvaardersplassen altijd dichtbij op de weg terug naar het westen. Even wat afleiding na een paar moeilijke weken.

Er kwinkeleert van alles in het riet – een schim van een rietzanger tot een verre blauwborst – maar zich wat langer laten zien, dat doen ze niet. De boerenzwaluwen scheren als altijd vlak over het water voor een fijne slok polderwater. Of ze tijdens hun snelle buitelingen over het meertje ook veel insecten vangen is de vraag, want er staat een stevige bries in de middag en de  – toch maar  voor de zekerheid – meegenomen handschoenen hebben hun dienst weer bewezen tijdens het fotograferen. Want wat weer betreft hadden ze beter nog even in het een stuk warmere Centraal Afrika kunnen blijven, de plek die de boerenzwaluw in onze wintertijd zijn thuis noemt. Fijn dat ze zo nu en dan uitrusten op een paar takken in de buurt, zodat je de mooie kleuren van hun verenpakket goed kunt bewonderen.

De boerenzwaluw in Nederland

De boerenzwaluw staat op de sinds 2017 afgeschafte Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Dat betekent niet direct dat het een bedreigde vogelsoort is, maar wel dat het goed zou zijn wanneer iedereen die kan, mee helpt de boerenzwaluw in stand te houden. Dat kan met eenvoudige middelen, want boerenzwaluwen bouwen hun nest van klei onder en tegen daken, balkons of in schuren en scheepsloodsen. Een vrije aanvliegroute door een bv. permanent open raam en een donker plekje in een schuur is al genoeg. Hebben ze een goede plek gevonden, dan komen ze zeker het volgend jaar weer terug om te broeden, tot wel zeven jaar lang.

Is er geen stroompje of rivier in de buurt en dus geen klei te vinden voor de boerenzwaluw, dan kun je een kunstnestje ophangen. Zo’n nest is een half open bol, die door de boerenzwaluw dan verder zelf wordt opgebouwd tot nest. Je beloning? Een muggenvrije omgeving, gratis verzorgd door een stel professioneel vliegende muggen- en vliegenmeppers!

In Nieuws Tags , , .