Aalscholvers in het Naardermeer

Actiefoto!

Rietlies met muts
Foto: An

Van zandgat tot martelaarsgracht; een speciaal fotografen tochtje over het Naardermeer met de fluisterboot van Natuurmonumenten was deze zaterdagochtend goed voor een fijne dichtbij foto van een zingende rietzanger, een paar aalscholvers op hun nest – die alleen gemaakt konden worden door je in de gekste bochten te wringen met hoekzoeker en live view bij de aalscholverkolonie – een blauwborst die zich verschanst had in een grote hoop oude takken, een rietgors te midden van heel veel goudkleurig riet én een verschrikte ree die snel wegvluchtte toen we met de boot aan kwamen varen.


Aalscholvers in Natuurgebied Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied van Nederland en het behoud ervan was ooit de reden om de Vereniging Natuurmonumenten op te richten, zodat dit natuurreservaat in het Gooi kon worden aangekocht. Het is een aaneenschakeling van riet, moerasgebied, kleine slootjes en kwelland, waar je een grote hoeveelheid aan zeldzame planten en dieren kunt vinden en diverse unieke vogels graag nestelen.

Het reservaat staat bekend om zijn grote aalscholverkolonie, waarvan deze Gooise aalscholvers graag pendelen tussen de Oostvaardersplassen, waar ze foerageren en het Naardermeer om te broeden. Vanuit een observatiehut kunnen ze van dichtbij bekeken worden, maar fotograferen is een stuk lastiger aangezien er een schuin afdak is geplaatst direct voor de doorkijkjes, zodat de aalscholvers die rond deze tijd op hun nest zitten niet verstoord worden. Om een hoekje fotograferen dus en dat valt niet mee met ruim tweeënhalve kilo camera. Ook staat er op een eilandje een van de laatste originele eendenkooien waar in vroeger tijden de kooiker met de hulp van zijn – ja wel – kooiker hondje de wilde eenden ving.

In Nieuws Tags , , , , , .