Ilperveld vanuit een Fluisterboot

Niets zo leuk als met zo’n stille fluisterboot door het Ilperveld te varen. In het begin nog onder een grijze wolkenmassa en met een flinke bries, maar nadat de lucht opklaarde kwamen we nog genoeg vogels tegen. Hoogtepunt was een opvliegende roerdomp, die langzaam genoeg klapwiekte om er toch nog een paar foto’s van te kunnen nemen. De meeste weidevogels zijn deze tijd al lang en breed op weg naar warmere oorden vertrokken, dus de zwaluwen, kiekendieven, karekiet, buizerd, rietzangers en futen hebben het rijk alleen in de sloten en vaartjes van dit prachtige veenweidegebied met zijn unieke trilveen.

In Nieuws Tags , , , , .